Mattheus 2:13

SVToen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, zeggende: Sta op, en neem tot u het Kindeken en Zijn moeder, en vlied in Egypte, en wees aldaar, totdat ik het u zeggen zal; want Herodes zal het Kindeken zoeken, om Hetzelve te doden.
Steph αναχωρησαντων δε αυτων ιδου αγγελος κυριου φαινεται κατ οναρ τω ιωσηφ λεγων εγερθεις παραλαβε το παιδιον και την μητερα αυτου και φευγε εις αιγυπτον και ισθι εκει εως αν ειπω σοι μελλει γαρ ηρωδης ζητειν το παιδιον του απολεσαι αυτο
Trans.anachōrēsantōn de autōn idou angelos kyriou phainetai kat onar tō iōsēph legōn egertheis paralabe to paidion kai tēn mētera autou kai pheuge eis aigypton kai isthi ekei eōs an eipō soi mellei gar ērōdēs zētein to paidion tou apolesai auto

Algemeen

Zie ook: Dromen, Egypte, Engel des Heeren, Engelen, Engelverschijningen, Herodes (de Grote), Moeder, Vluchteling

Prikkel


Aantekeningen

Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, zeggende: Sta op, en neem tot u het Kindeken en Zijn moeder, en vlied in Egypte, en wees aldaar, totdat ik het u zeggen zal; want Herodes zal het Kindeken zoeken, om Hetzelve te doden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αναχωρησαντων
vertrokken waren

-
δε
nu
αυτων
Toen zij
ιδου
ziet

-
αγγελος
de engel
κυριου
des Heeren
φαινεται
verschijnt

-
κατ
in
οναρ
den droom
τω
-
ιωσηφ
Jozef
λεγων
zeggende

-
εγερθεις
Sta op

-
παραλαβε
en neem

-
το
-
παιδιον
tot het Kindeken
και
en
την
-
μητερα
moeder
αυτου
Zijn
και
en
φευγε
vlied

-
εις
in
αιγυπτον
Egypte
και
en
ισθι
wees

-
εκει
aldaar
εως
totdat
αν
-
ειπω
zeggen zal

-
σοι
ik het
μελλει
zal

-
γαρ
want
ηρωδης
Heródes
ζητειν
zoeken

-
το
-
παιδιον
het Kindeken
του
-
απολεσαι
te doden

-
αυτο
om Hetzelve

Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, zeggende: Sta op, en neem tot u het Kindeken en Zijn moeder, en vlied in Egypte, en wees aldaar, totdat ik het u zeggen zal; want Herodes zal het Kindeken zoeken, om Hetzelve te doden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!