Mattheus 2:5

SVEn zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judea [gelegen]; want alzo is geschreven door den profeet:
Steph οι δε ειπον αυτω εν βηθλεεμ της ιουδαιας ουτως γαρ γεγραπται δια του προφητου
Trans.oi de eipon autō en bēthleem tēs ioudaias outōs gar gegraptai dia tou prophētou

Algemeen

Zie ook: Bethlehem (in Juda), Judea

Aantekeningen

En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judea [gelegen]; want alzo is geschreven door den profeet:


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οι
-
δε
En
ειπον
zij zeiden

-
αυτω
tot hem
εν
Te
βηθλεεμ
Bethlehem
της
-
ιουδαιας
in Judéa
ουτως
alzo
γαρ
want
γεγραπται
is geschreven

-
δια
door
του
-
προφητου
den profeet

En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judea [gelegen]; want alzo is geschreven door den profeet:

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!