Mattheus 4:19

SVEn Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken.
Steph και λεγει αυτοις δευτε οπισω μου και ποιησω υμας αλιεις ανθρωπων
Trans.kai legei autois deute opisō mou kai poiēsō ymas alieis anthrōpōn

Algemeen

Zie ook: Visser

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
λεγει
Hij zeide

-
αυτοις
tot hen
δευτε
Volgt

-
οπισω
na
μου
Mij
και
en
ποιησω
maken

-
υμας
Ik zal
αλιεις
vissers
ανθρωπων
der mensen

En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!