Mattheus 6:25

SVDaarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?
Steph δια τουτο λεγω υμιν μη μεριμνατε τη ψυχη υμων τι φαγητε και τι πιητε μηδε τω σωματι υμων τι ενδυσησθε ουχι η ψυχη πλειον εστιν της τροφης και το σωμα του ενδυματος
Trans.dia touto legō ymin mē merimnate tē psychē ymōn ti phagēte kai ti piēte mēde tō sōmati ymōn ti endysēsthe ouchi ē psychē pleion estin tēs trophēs kai to sōma tou endymatos

Algemeen

Zie ook: Kleding
Psalm 37:5, Psalm 55:23, Lukas 12:22, Filippenzen 4:6, 1 Timotheus 6:8, 1 Petrus 5:7

Aantekeningen

Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

δια
Daarom
τουτο
-
λεγω
zeg Ik

-
υμιν
-
μη
Zijt niet
μεριμνατε
bezorgd voor

-
τη
-
ψυχη
leven
υμων
uw
τι
wat
φαγητε
gij eten

-
και
en
τι
wat
πιητε
gij drinken zult

-
μηδε
noch
τω
-
σωματι
lichaam
υμων
voor uw
τι
waarmede
ενδυσησθε
gij kleden zult

-
ουχι
niet
η
-
ψυχη
het leven
πλειον
meer dan
εστιν
is

-
της
-
τροφης
het voedsel
και
en
το
-
σωμα
het lichaam
του
-
ενδυματος
dan de kleding

Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!