Mattheus 7:11

SVIndien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede [gaven] geven dengenen, die ze van Hem bidden!
Steph ει ουν υμεις πονηροι οντες οιδατε δοματα αγαθα διδοναι τοις τεκνοις υμων ποσω μαλλον ο πατηρ υμων ο εν τοις ουρανοις δωσει αγαθα τοις αιτουσιν αυτον
Trans.ei oun ymeis ponēroi ontes oidate domata agatha didonai tois teknois ymōn posō mallon o patēr ymōn o en tois ouranois dōsei agatha tois aitousin auton

Algemeen

Zie ook: Bidden
Genesis 6:5, Genesis 8:21, Lukas 11:13

Aantekeningen

Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede [gaven] geven dengenen, die ze van Hem bidden!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ει
Indien
ουν
dan
υμεις
gij
πονηροι
die boos
οντες
zijt

-
οιδατε
weet

-
δοματα
gaven
αγαθα
goede
διδοναι
te geven

-
τοις
Die
τεκνοις
kinderen
υμων
uw
ποσω
hoeveel
μαλλον
te meer
ο
-
πατηρ
Vader
υμων
zal uw
ο
-
εν
in
τοις
-
ουρανοις
de hemelen
δωσει
geven

-
αγαθα
is, goede
τοις
-
αιτουσιν
bidden

-
αυτον
dengenen, die ze van Hem

Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede [gaven] geven dengenen, die ze van Hem bidden!

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!