Mattheus 7:16

SVAan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen?
Steph απο των καρπων αυτων επιγνωσεσθε αυτους μητι συλλεγουσιν απο ακανθων σταφυλην η απο τριβολων συκα
Trans.apo tōn karpōn autōn epignōsesthe autous mēti syllegousin apo akanthōn staphylēn ē apo tribolōn syka

Algemeen

Zie ook: Distel, Doornstruik, Druif, Vijgenboom

Aantekeningen

Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

απο
Aan
των
-
καρπων
vruchten
αυτων
hun
επιγνωσεσθε
kennen

-
αυτους
zult gij hen
μητι
ook
συλλεγουσιν
Leest men

-
απο
van
ακανθων
doornen
σταφυλην
een druif
η
of
απο
van
τριβολων
distelen
συκα
vijgen

Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!