Mattheus 7:23

SVEn dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!
Steph και τοτε ομολογησω αυτοις οτι ουδεποτε εγνων υμας αποχωρειτε απ εμου οι εργαζομενοι την ανομιαν
Trans.kai tote omologēsō autois oti oudepote egnōn ymas apochōreite ap emou oi ergazomenoi tēn anomian

Algemeen

Zie ook: Vijf Solas
Psalm 6:9, Mattheus 25:12, Mattheus 25:41, Lukas 13:25, Lukas 13:25, Lukas 13:27

Aantekeningen

En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
τοτε
dan
ομολογησω
openlijk aanzeggen

-
αυτοις
zal Ik hun
οτι
-
ουδεποτε
nooit
εγνων
gekend

-
υμας
Ik heb
αποχωρειτε
gaat weg

-
απ
van
εμου
Mij
οι
-
εργαζομενοι
werkt

-
την
-
ανομιαν
gij, die de ongerechtigheid

En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!