Mattheus 7:7

SVBidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.
Steph αιτειτε και δοθησεται υμιν ζητειτε και ευρησετε κρουετε και ανοιγησεται υμιν
Trans.aiteite kai dothēsetai ymin zēteite kai eurēsete krouete kai anoigēsetai ymin

Algemeen

Zie ook: Bidden
Mattheus 21:22, Markus 11:24, Lukas 11:9, Johannes 14:13, Johannes 16:24, Jakobus 1:5, Jakobus 1:6, 1 Johannes 3:22, 1 Johannes 5:14

Aantekeningen

Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αιτειτε
Bidt

-
και
en
δοθησεται
zal gegeven worden

-
υμιν
-
ζητειτε
zoekt

-
και
en
ευρησετε
gij zult vinden

-
κρουετε
klopt

-
και
en
ανοιγησεται
zal opengedaan worden

-
υμιν
-

Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!