Mattheus 7:9

SVOf wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven?
Steph η τις εστιν εξ υμων ανθρωπος ον εαν αιτηση ο υιος αυτου αρτον μη λιθον επιδωσει αυτω
Trans.ē tis estin ex ymōn anthrōpos on ean aitēsē o yios autou arton mē lithon epidōsei autō

Algemeen

Zie ook: Brood

Aantekeningen

Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

η
Of
τις
wat
εστιν
is

-
εξ
er onder
υμων
-
ανθρωπος
mens
ον
hem
εαν
zo
αιτηση
zou bidden

-
ο
-
υιος
zoon
αυτου
die hem
αρτον
om brood
μη
-
λιθον
een steen
επιδωσει
zal geven

-
αυτω
zijn

Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!