Micha 6:10

SVZijn er [niet] nog, [in] eens ieders goddelozen huis, schatten der goddeloosheid en een schaarse efa, dat te verfoeien is?
WLCעֹ֗וד הַאִשׁ֙ בֵּ֣ית רָשָׁ֔ע אֹצְרֹ֖ות רֶ֑שַׁע וְאֵיפַ֥ת רָזֹ֖ון זְעוּמָֽה׃
Trans.‘wōḏ ha’iš bêṯ rāšā‘ ’ōṣərwōṯ reša‘ wə’êfaṯ rāzwōn zə‘ûmâ:

Aantekeningen

Zijn er [niet] nog, [in] eens ieders goddelozen huis, schatten der goddeloosheid en een schaarse efa, dat te verfoeien is?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ע֗וֹד

nog

הַ

-

אִשׁ֙

-

בֵּ֣ית

huis

רָשָׁ֔ע

eens ieders goddelozen

אֹצְר֖וֹת

schatten

רֶ֑שַׁע

der goddeloosheid

וְ

-

אֵיפַ֥ת

efa

רָז֖וֹן

en een schaarse

זְעוּמָֽה

dat te verfoeien is


Zijn er [niet] nog, [in] eens ieders goddelozen huis, schatten der goddeloosheid en een schaarse efa, dat te verfoeien is?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!