Micha 6:2

SVHoort, gij bergen! den twist des HEEREN, mitsgaders gij sterke fondamenten der aarde! want de HEERE heeft een twist met Zijn volk, en Hij zal Zich met Israel in recht begeven.
WLCשִׁמְע֤וּ הָרִים֙ אֶת־רִ֣יב יְהוָ֔ה וְהָאֵתָנִ֖ים מֹ֣סְדֵי אָ֑רֶץ כִּ֣י רִ֤יב לַֽיהוָה֙ עִם־עַמֹּ֔ו וְעִם־יִשְׂרָאֵ֖ל יִתְוַכָּֽח׃
Trans.šimə‘û hārîm ’eṯ-rîḇ JHWH wəhā’ēṯānîm mōsəḏê ’āreṣ kî rîḇ layhwâ ‘im-‘ammwō wə‘im-yiśərā’ēl yiṯəwakāḥ:

Algemeen

Zie ook: Bergen

Aantekeningen

Hoort, gij bergen! den twist des HEEREN, mitsgaders gij sterke fondamenten der aarde! want de HEERE heeft een twist met Zijn volk, en Hij zal Zich met Israël in recht begeven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

שִׁמְע֤וּ

Hoort

הָרִים֙

gij bergen

אֶת־

-

רִ֣יב

den twist

יְהוָ֔ה

des HEEREN

וְ

-

הָ

-

אֵתָנִ֖ים

mitsgaders gij sterke

מֹ֣סְדֵי

fondamenten

אָ֑רֶץ

der aarde

כִּ֣י

want

רִ֤יב

heeft een twist

לַֽ

-

יהוָה֙

de HEERE

עִם־

met

עַמּ֔וֹ

Zijn volk

וְ

-

עִם־

en Hij zal Zich met

יִשְׂרָאֵ֖ל

Israël

יִתְוַכָּֽח

in recht begeven


Hoort, gij bergen! den twist des HEEREN, mitsgaders gij sterke fondamenten der aarde! want de HEERE heeft een twist met Zijn volk, en Hij zal Zich met Israël in recht begeven.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!