Nehemia 10:28

SVEn het overige des volks, de priesteren, de Levieten, de poortiers, de zangers, de Nethinim, en al wie zich van de volken der landen had afgescheiden tot Gods wet, hun vrouwen, hun zonen en hun dochteren, al wie wetenschap [en] verstand had;
WLCמַלּ֥וּךְ חָרִ֖ם בַּעֲנָֽה׃
Trans.10:29 ûšə’ār hā‘ām hakōhănîm haləwîyim haššwō‘ărîm haməšōrərîm hannəṯînîm wəḵāl-hanniḇədāl mē‘ammê hā’ărāṣwōṯ ’el-twōraṯ hā’ĕlōhîm nəšêhem bənêhem ûḇənōṯêhem kōl ywōḏē‘a mēḇîn:

Algemeen

Zie ook: Denken, Verstand, Levieten, Nethinim, Wetenschap

Aantekeningen

En het overige des volks, de priesteren, de Levieten, de poortiers, de zangers, de Nethinim, en al wie zich van de volken der landen had afgescheiden tot Gods wet, hun vrouwen, hun zonen en hun dochteren, al wie wetenschap [en] verstand had;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וּ

-

שְׁאָ֣ר

En het overige

הָ

-

עָ֡ם

des volks

הַ

-

כֹּהֲנִ֣ים

de priesteren

הַ֠

-

לְוִיִּם

de Levieten

הַ

-

שּׁוֹעֲרִ֨ים

de poortiers

הַ

-

מְשֹׁרְרִ֜ים

de zangers

הַ

-

נְּתִינִ֗ים

de Nethínim

וְֽ

-

כָל־

en al

הַ

-

נִּבְדָּ֞ל

had afgescheiden

מֵ

-

עַמֵּ֤י

de volken

הָ

-

אֲרָצוֹת֙

der landen

אֶל־

tot

תּוֹרַ֣ת

wet

הָ

-

אֱלֹהִ֔ים

Gods

נְשֵׁיהֶ֖ם

hun vrouwen

בְּנֵיהֶ֣ם

hun zonen

וּ

-

בְנֹתֵיהֶ֑ם

en hun dochteren

כֹּ֖ל

al

יוֹדֵ֥עַ

wie wetenschap

מֵבִֽין

verstand


En het overige des volks, de priesteren, de Levieten, de poortiers, de zangers, de Nethinim, en al wie zich van de volken der landen had afgescheiden tot Gods wet, hun vrouwen, hun zonen en hun dochteren, al wie wetenschap [en] verstand had;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!