Openbaring 12:16

SVEn de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen.
Steph και εβοηθησεν η γη τη γυναικι και ηνοιξεν η γη το στομα αυτης και κατεπιεν τον ποταμον ον εβαλεν ο δρακων εκ του στοματος αυτου
Trans.kai eboēthēsen ē gē tē gynaiki kai ēnoixen ē gē to stoma autēs kai katepien ton potamon on ebalen o drakōn ek tou stomatos autou

Algemeen

Zie ook: Draak, Rivieren

Aantekeningen

En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εβοηθησεν
kwam

-
η
-
γη
de aarde
τη
-
γυναικι
de vrouw
και
en
ηνοιξεν
opende

-
η
-
γη
de aarde
το
-
στομα
mond
αυτης
haar
και
en
κατεπιεν
verzwolg

-
τον
-
ποταμον
de rivier
ον
welke
εβαλεν
had geworpen

-
ο
-
δρακων
de draak
εκ
uit
του
-
στοματος
mond
αυτου
zijn

En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!