Openbaring 12:5

SVEn zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.
Steph και ετεκεν υιον αρρενα ος μελλει ποιμαινειν παντα τα εθνη εν ραβδω σιδηρα και ηρπασθη το τεκνον αυτης προς τον θεον και τον θρονον αυτου
Trans.kai eteken yion arrena os mellei poimainein panta ta ethnē en rabdō sidēra kai ērpasthē to teknon autēs pros ton theon kai ton thronon autou

Algemeen

Zie ook: Bevalling, Heiden, Heidenen, Troon
Psalm 2:9, Jesaja 66:7, Openbaring 2:27

Aantekeningen

En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ετεκεν
zij baarde

-
υιον
zoon
αρρενα
een mannelijken
ος
die
μελλει
zou

-
ποιμαινειν
hoeden

-
παντα
al
τα
-
εθνη
de heidenen
εν
met
ραβδω
roede
σιδηρα
een ijzeren
και
en
ηρπασθη
werd weggerukt

-
το
-
τεκνον
kind
αυτης
haar
προς
tot
τον
-
θεον
God
και
en
προς
-
τον
-
θρονον
troon
αυτου
Zijn

En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!