Openbaring 16:9

ABDe mensen werden verbrand met een grote brand en zij lasterden de Naam van de God, Die de macht heeft over deze plagen en zij veranderden niet van gemoed om aan Hem eer te geven.
SVEn de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden den Naam Gods, Die macht heeft over deze plagen; en zij bekeerden zich niet, om Hem heerlijkheid te geven.
Steph και εκαυματισθησαν οι ανθρωποι καυμα μεγα και εβλασφημησαν το ονομα του θεου του εχοντος εξουσιαν επι τας πληγας ταυτας και ου μετενοησαν δουναι αυτω δοξαν
Trans.kai ekaumatisthēsan oi anthrōpoi kauma mega kai eblasphēmēsan to onoma tou theou tou echontos exousian epi tas plēgas tautas kai ou metenoēsan dounai autō doxan

Algemeen

Zie ook: Lastering
Openbaring 16:11, Openbaring 16:21

Aantekeningen

En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden den Naam Gods, Die macht heeft over deze plagen; en zij bekeerden zich niet, om Hem heerlijkheid te geven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εκαυματισθησαν
werden verhit

-
οι
Die
ανθρωποι
de mensen
καυμα
hitte
μεγα
met grote
και
en
εβλασφημησαν
lasterden

-
οι
-
ανθρωποι
-
το
-
ονομα
den Naam
του
-
θεου
Gods
του
-
εχοντος
heeft

-
εξουσιαν
macht
επι
over
τας
-
πληγας
plagen
ταυτας
-
και
en
ου
niet
μετενοησαν
zij bekeerden zich

-
δουναι
te geven

-
αυτω
om Hem
δοξαν
heerlijkheid

En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden den Naam Gods, Die macht heeft over deze plagen; en zij bekeerden zich niet, om Hem heerlijkheid te geven.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!