Openbaring 17:8

ABHet beest dat u heeft gezien, was, en is niet. Het staat op het punt om omhoog te komen uit de afgrond en weg te gaan naar de vernietiging. De inwoners van het land zullen zich verwonderen, van wie de namen niet waren geschreven in het boek van het leven vanaf de nederwerping van het universum, ziende het beest, dat was en niet is, hoewel het is.
SVHet beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en niet is, hoewel het is.
Steph θηριον ο ειδες ην και ουκ εστιν και μελλει αναβαινειν εκ της αβυσσου και εις απωλειαν υπαγειν και θαυμασονται οι κατοικουντες επι της γης ων ου γεγραπται τα ονοματα επι το βιβλιον της ζωης απο καταβολης κοσμου βλεποντεσ το θηριον ο τι ην και ουκ εστιν καιπερ εστιν
Trans.thērion o eides ēn kai ouk estin kai mellei anabainein ek tēs abyssou kai eis apōleian ypagein kai thaumasontai oi katoikountes epi tēs gēs ōn ou gegraptai ta onomata epi to biblion tēs zōēs apo katabolēs kosmou blepontes̱ to thērion o ti ēn kai ouk estin kaiper estin

Algemeen

Zie ook: Boek (des levens)
Exodus 32:32, Filippenzen 4:3, Openbaring 13:8

Aantekeningen

Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en niet is, hoewel het is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

το
-
θηριον
Het beest
ο
dat
ειδες
-

-
ην
was

-
και
en
ουκ
niet
εστιν
is

-
και
en
μελλει
het zal

-
αναβαινειν
opkomen

-
εκ
uit
της
-
αβυσσου
den afgrond
και
en
εις
ten
απωλειαν
verderve
υπαγειν
gaan

-
και
en
θαυμασονται
zullen verwonderd zijn

-
οι
-
κατοικουντες
wonen

-
επι
die op
της
-
γης
de aarde
ων
(welker
ου
niet
γεγραπται
zijn geschreven

-
τα
-
ονοματα
namen
επι
in
το
-
βιβλιον
het boek
της
-
ζωης
des levens
απο
van
καταβολης
de grondlegging
κοσμου
der wereld
βλεποντων
ziende

-
οτι
-
ην
was

-
το
-
θηριον
het beest
και
en
ουκ
niet
εστιν
is

-
και
-
παρεσται
-

-

Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en niet is, hoewel het is.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!