Openbaring 18:23

ABMoge het licht van de lamp absoluut niet meer in u schijnen en moge het geluid van bruidegom en bruid absoluut niet meer in u worden gehoord. Omdat uw handelsreizigers de groten van het land waren. Omdat door uw tovenarij alle naties zijn verstrikt."
SVEn het licht der kaars zal in u niet meer schijnen; en de stem eens bruidegoms en ener bruid zal in u niet meer gehoord worden; want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle volken verleid geweest.
Steph και φως λυχνου ου μη φανη εν σοι ετι και φωνη νυμφιου και νυμφης ου μη ακουσθη εν σοι ετι οτι οι εμποροι σου ησαν οι μεγιστανες της γης οτι εν τη φαρμακεια σου επλανηθησαν παντα τα εθνη
Trans.kai phōs lychnou ou mē phanē en soi eti kai phōnē nymphiou kai nymphēs ou mē akousthē en soi eti oti oi emporoi sou ēsan oi megistanes tēs gēs oti en tē pharmakeia sou eplanēthēsan panta ta ethnē

Algemeen

Zie ook: Bruid, Bruidegom, Koopman, handelsreiziger, Magie, Tovenarij, Olielamp
Jeremia 7:34, Jeremia 16:9, Jeremia 25:10, Openbaring 17:6

Aantekeningen

En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen; en de stem eens bruidegoms en ener bruid zal in u niet meer gehoord worden; want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle volken verleid geweest.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
φως
het licht
λυχνου
der kaars
ου
-
μη
-
φανη
schijnen

-
εν
zal in
σοι
-
ετι
niet
και
en
φωνη
de stem
νυμφιου
eens bruidegoms
και
en
νυμφης
ener bruid
ου
-
μη
-
ακουσθη
gehoord worden

-
εν
zal in
σοι
-
ετι
niet
οτι
want
οι
-
εμποροι
kooplieden
σου
uw
ησαν
waren

-
οι
-
μεγιστανες
de groten
της
-
γης
der aarde
οτι
want
εν
door
τη
-
φαρμακεια
toverij
σου
uw
επλανηθησαν
verleid geweest

-
παντα
zijn alle
τα
-
εθνη
volken

En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen; en de stem eens bruidegoms en ener bruid zal in u niet meer gehoord worden; want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle volken verleid geweest.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!