Openbaring 18:6

ABJullie moeten aan haar terugbetalen, zoals zij ook aan jullie terugbetaald heeft en jullie moeten aan haar het dubbele dubbel terugbetalen, overeenkomstig haar werken. In de drinkbeker die zij heeft ingeschonken, moeten jullie voor haar het dubbele inschenken.
SVVergeldt haar, gelijk als zij ulieden vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel, naar haar werken; in den drinkbeker, waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel.
Steph αποδοτε αυτη ως και αυτη απεδωκεν υμιν και διπλωσατε αυτη διπλα κατα τα εργα αυτης εν τω ποτηριω ω εκερασεν κερασατε αυτη διπλουν
Trans.apodote autē ōs kai autē apedōken ymin kai diplōsate autē dipla kata ta erga autēs en tō potēriō ō ekerasen kerasate autē diploun

Algemeen

Zie ook: Openbaring 14:10

Aantekeningen

Vergeldt haar, gelijk als zij ulieden vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel, naar haar werken; in den drinkbeker, waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αποδοτε
Vergeldt

-
αυτη
haar
ως
als
και
gelijk
αυτη
haar

-
απεδωκεν
vergolden heeft

-
[υμιν]
zij ulieden
και
en
διπλωσατε
verdubbelt

-
αυτη
haar
διπλα
dubbel
κατα
naar
τα
-
εργα
werken
αυτης
haar
εν
in
τω
-
ποτηριω
den drinkbeker
ω
waarin
εκερασεν
zij geschonken heeft

-
κερασατε
schenkt

-
αυτη
-
διπλουν
dubbel

Vergeldt haar, gelijk als zij ulieden vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel, naar haar werken; in den drinkbeker, waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!