Openbaring 1:13

ABIn het midden van de kandelaren iemand zoals de Zoon van een mens, bekleed tot aan de voeten en omgord met een gouden gordel over de borsten.
SVEn in het midden van de zeven kandelaren Een, den Zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel;
Steph και εν μεσω των επτα λυχνιων ομοιον υιω ανθρωπου ενδεδυμενον ποδηρη και περιεζωσμενον προς τοις μαστοις ζωνην χρυσην
Trans.kai en mesō tōn epta lychniōn omoion yiō anthrōpou endedymenon podērē kai periezōsmenon pros tois mastois zōnēn chrysēn

Algemeen

Zie ook: Borst, Goud, Jezus Christus (God), Zoon des mensen, Kandelaar
Ezechiel 1:26, Daniel 7:13, Openbaring 14:14, Openbaring 15:6

Aantekeningen

En in het midden van de zeven kandelaren Een, den Zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εν
in
μεσω
het midden
των
-
επτα
van de zeven
λυχνιων
kandelaren
ομοιον
gelijk
υιω
Een, den Zoon
ανθρωπου
des mensen
ενδεδυμενον
zijnde, bekleed met een lang kleed

-
ποδηρη
tot de voeten
και
en
περιεζωσμενον
omgord

-
προς
aan
τοις
-
μαστοις
de borsten
ζωνην
gordel
χρυσην
met een gouden

En in het midden van de zeven kandelaren Een, den Zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!