Openbaring 1:17

ABToen ik Hem zag viel ik voor zijn voeten als een dode en Hij legde Zijn rechterhand op mij, zeggend: "Wees niet bang. Ik ben de Eerste en de Laatste.
SVEn toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij legde Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste;
Steph και οτε ειδον αυτον επεσα προς τους ποδας αυτου ως νεκρος και επεθηκεν την δεξιαν αυτου χειρα επ εμε λεγων μοι μη φοβου εγω ειμι ο πρωτος και ο εσχατος
Trans.kai ote eidon auton epesa pros tous podas autou ōs nekros kai epethēken tēn dexian autou cheira ep eme legōn moi mē phobou egō eimi o prōtos kai o eschatos

Algemeen

Zie ook: Jesaja 41:4, Jesaja 44:6, Jesaja 48:12

Aantekeningen

En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij legde Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οτε
toen
ειδον
zag

-
αυτον
ik Hem
επεσα
viel ik

-
προς
aan
τους
-
ποδας
voeten
αυτου
Zijn
ως
als
νεκρος
dood
και
en
εθηκεν
-

-
την
-
δεξιαν
rechterhand
αυτου
Zijn
επ
op
εμε
mij
λεγων
zeggende

-
μη
niet
φοβου
Vrees

-
εγω
Ik
ειμι
ben

-
ο
-
πρωτος
de Eerste
και
en
ο
-
εσχατος
de Laatste

En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij legde Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!