Openbaring 22:14

SVZalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.
Steph μακαριοι οι ποιουντεσ τας εντολασ αυτου ινα εσται η εξουσια αυτων επι το ξυλον της ζωης και τοις πυλωσιν εισελθωσιν εις την πολιν
Trans.makarioi oi poiountes̱ tas entolas̱ autou ina estai ē exousia autōn epi to xylon tēs zōēs kai tois pylōsin eiselthōsin eis tēn polin

Algemeen

Zie ook: Boom des Levens, Zaligsprekingen

Aantekeningen

Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μακαριοι
Zalig
οι
-
ποιουντες
doen

-
τας
-
εντολας
geboden
αυτου
zijn zij, die Zijn
ινα
opdat
εσται
zij

-
η
-
εξουσια
macht
αυτων
hun
επι
aan
το
-
ξυλον
den boom
της
-
ζωης
des levens
και
en
τοις
-
πυλωσιν
zij door de poorten
εισελθωσιν
mogen ingaan

-
εις
in
την
-
πολιν
de stad

Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!