Openbaring 6:1

ABIk zag dat het Lammetje het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de levende wezens, zeggend, zoals het geluid van de donder: "Kom en kijk!".
SVEn ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie!
Steph και ειδον οτε ηνοιξεν το αρνιον μιαν εκ των σφραγιδων και ηκουσα ενος εκ των τεσσαρων ζωων λεγοντος ως φωνησ βροντης ερχου και βλεπε
Trans.kai eidon ote ēnoixen to arnion mian ek tōn sphragidōn kai ēkousa enos ek tōn tessarōn zōōn legontos ōs phōnēs̱ brontēs erchou kai blepe

Algemeen

Zie ook: Donder, Lam Gods, Rood

Eerste zegel Opb. 6:1-2 Antichristen Mat. 24:4-5; Mark. 13:6; Luk. 21:8
Tweede zegel Opb. 6:3-4 Oorlog Mat. 24:6-7; Mark. 13:7-8; Luk. 21:9-10
Derde zegel Opb. 6:5-6 Ziekte Mat. 24:7; Mark. 13:8; Luk. 21:11
Vierde zegel Opb. 6:7-8 Dood Mat. 24:9; Mark. 13:12; Luk. 21:16
Vijfde zegel Opb. 6:9-11 Martelaarschap Mat. 24:9-13; Mark. 13:9-13; Luk. 21:12-19
Zesde zegel Opb. 6:12-17 Aardse en hemelse fenomenen Luk. 21:11

Aantekeningen

En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειδον
ik zag

-
οτι
-
ηνοιξεν
geopend had

-
το
-
αρνιον
het Lam
μιαν
een
εκ
uit
των
-
επτα
-
σφραγιδων
de zegelen
και
en
ηκουσα
ik hoorde

-
ενος
-
εκ
van
των
-
τεσσαρων
de vier
ζωων
dieren
λεγοντος
zeggen

-
ως
als
φωνη
een stem
βροντης
van een donderslag
ερχου
Kom

-
και
en
ιδε
-

-

En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie!

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!