Openbaring 6:12

ABIk zag toen Hij het zesde zegel had geopend en zie, er gebeurde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een rouwkleed van haar en de maan werd als bloed.
SVEn ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.
Steph και ειδον οτε ηνοιξεν την σφραγιδα την εκτην και ιδου σεισμος μεγας εγενετο και ο ηλιος εγενετο μελας ως σακκος τριχινος και η σεληνη εγενετο ως αιμα
Trans.kai eidon ote ēnoixen tēn sphragida tēn ektēn kai idou seismos megas egeneto kai o ēlios egeneto melas ōs sakkos trichinos kai ē selēnē egeneto ōs aima

Algemeen

Zie ook: Aardbeving, Maansverduistering, Zonsverduistering
Handelingen 2:20

Aantekeningen

En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειδον
ik zag

-
οτε
toen
ηνοιξεν
geopend had

-
την
-
σφραγιδα
zegel
την
-
εκτην
Het het zesde
και
en
σεισμος
aardbeving
μεγας
een grote
εγενετο
werd

-
και
en
ο
-
ηλιος
de zon
μελας
zwart
εγενετο
werd

-
ως
als
σακκος
zak
τριχινος
een haren
και
en
η
-
σεληνη
de maan
[ολη]
-
εγενετο
er werd

-
ως
als
αιμα
bloed

En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!