Psalm 82:3

SVDoet recht den arme en den wees; rechtvaardigt den verdrukte en den arme.
WLCשִׁפְטוּ־דַ֥ל וְיָתֹ֑ום עָנִ֖י וָרָ֣שׁ הַצְדִּֽיקוּ׃
Trans.šifəṭû-ḏal wəyāṯwōm ‘ānî wārāš haṣədîqû:

Algemeen

Zie ook: Armen (zorg voor), Wees

Aantekeningen

Doet recht den arme en den wees; rechtvaardigt den verdrukte en den arme.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

שִׁפְטוּ־

Doet recht

דַ֥ל

den arme

וְ

-

יָת֑וֹם

en den wees

עָנִ֖י

den verdrukte

וָ

-

רָ֣שׁ

en den arme

הַצְדִּֽיקוּ

rechtvaardigt


Doet recht den arme en den wees; rechtvaardigt den verdrukte en den arme.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!