Richteren 6:20

SVDoch de Engel Gods zeide tot hem: Neem het vlees en de ongezuurde [koeken], en leg ze op dien rotssteen, en giet het sop uit; en hij deed alzo.
WLCוַיֹּ֨אמֶר אֵלָ֜יו מַלְאַ֣ךְ הָאֱלֹהִ֗ים קַ֣ח אֶת־הַבָּשָׂ֤ר וְאֶת־הַמַּצֹּות֙ וְהַנַּח֙ אֶל־הַסֶּ֣לַע הַלָּ֔ז וְאֶת־הַמָּרַ֖ק שְׁפֹ֑וךְ וַיַּ֖עַשׂ כֵּֽן׃
Trans.wayyō’mer ’ēlāyw malə’aḵə hā’ĕlōhîm qaḥ ’eṯ-habāśār wə’eṯ-hammaṣṣwōṯ wəhannaḥ ’el-hassela‘ hallāz wə’eṯ-hammāraq šəfwōḵə wayya‘aś kēn:

Algemeen

Zie ook: Brood (ongezuurd), Engel des Heeren

Aantekeningen

Doch de Engel Gods zeide tot hem: Neem het vlees en de ongezuurde [koeken], en leg ze op dien rotssteen, en giet het sop uit; en hij deed alzo.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יֹּ֨אמֶר

zeide

אֵלָ֜יו

tot

מַלְאַ֣ךְ

Doch de Engel

הָ

-

אֱלֹהִ֗ים

Gods

קַ֣ח

hem: Neem

אֶת־

-

הַ

-

בָּשָׂ֤ר

het vlees

וְ

-

אֶת־

-

הַ

-

מַּצּוֹת֙

en de ongezuurde

וְ

-

הַנַּח֙

en leg

אֶל־

ze op

הַ

-

סֶּ֣לַע

rotssteen

הַלָּ֔ז

dien

וְ

-

אֶת־

-

הַ

-

מָּרַ֖ק

het sop

שְׁפ֑וֹךְ

en giet

וַ

-

יַּ֖עַשׂ

en hij deed

כֵּֽן

alzo


Doch de Engel Gods zeide tot hem: Neem het vlees en de ongezuurde [koeken], en leg ze op dien rotssteen, en giet het sop uit; en hij deed alzo.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!