Romeinen 11:2

SVGod heeft Zijn volk niet verstoten, hetwelk Hij te voren gekend heeft. Of weet gij niet, wat de Schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israel, zeggende:
Steph ουκ απωσατο ο θεος τον λαον αυτου ον προεγνω η ουκ οιδατε εν ηλια τι λεγει η γραφη ως εντυγχανει τω θεω κατα του ισραηλ λεγων
Trans.ouk apōsato o theos ton laon autou on proegnō ē ouk oidate en ēlia ti legei ē graphē ōs entynchanei tō theō kata tou israēl legōn

Algemeen

Zie ook: Elia, Israel (volk)

Aantekeningen

God heeft Zijn volk niet verstoten, hetwelk Hij te voren gekend heeft. Of weet gij niet, wat de Schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende:


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουκ
niet
απωσατο
verstoten

-
ο
-
θεος
God
τον
-
λαον
volk
αυτου
heeft Zijn
ον
hetwelk
προεγνω
Hij te voren gekend heeft

-
η
Of
ουκ
niet
οιδατε
weet gij

-
εν
van
ηλια
Elía
τι
wat
λεγει
zegt

-
η
-
γραφη
de Schrift
ως
hoe
εντυγχανει
aanspreekt

-
τω
-
θεω
hij God
κατα
tegen
του
-
ισραηλ
Israël
λεγων
zeggende

-

God heeft Zijn volk niet verstoten, hetwelk Hij te voren gekend heeft. Of weet gij niet, wat de Schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende:


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!