Romeinen 11:9

SVEn David zegt: Hun tafel worde tot een strik, en tot een val, en tot een aanstoot, en tot een vergelding voor hen.
Steph και δαβιδ λεγει γενηθητω η τραπεζα αυτων εις παγιδα και εις θηραν και εις σκανδαλον και εις ανταποδομα αυτοις
Trans.kai dabid legei genēthētō ē trapeza autōn eis pagida kai eis thēran kai eis skandalon kai eis antapodoma autois

Algemeen

Zie ook: David (koning)
Psalm 69:23

Aantekeningen

En David zegt: Hun tafel worde tot een strik, en tot een val, en tot een aanstoot, en tot een vergelding voor hen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
δαυιδ
David
λεγει
zegt

-
γενηθητω
worde

-
η
-
τραπεζα
tafel
αυτων
Hun
εις
tot
παγιδα
een strik
και
en
εις
tot
θηραν
een val
και
en
εις
tot
σκανδαλον
een aanstoot
και
en
εις
tot
ανταποδομα
een vergelding
αυτοις
voor hen

En David zegt: Hun tafel worde tot een strik, en tot een val, en tot een aanstoot, en tot een vergelding voor hen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!