Romeinen 16:17

SVEn ik bid u, broeders, neemt acht op degenen, die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer, die gij [van ons] geleerd hebt; en wijkt af van dezelve.
Steph παρακαλω δε υμας αδελφοι σκοπειν τους τας διχοστασιας και τα σκανδαλα παρα την διδαχην ην υμεις εμαθετε ποιουντας και εκκλινατε απ αυτων
Trans.parakalō de ymas adelphoi skopein tous tas dichostasias kai ta skandala para tēn didachēn ēn ymeis emathete poiountas kai ekklinate ap autōn

Algemeen

Zie ook: Tweedracht
Mattheus 18:17, Colossenzen 2:8, 2 Thessalonicensen 3:6, 2 Timotheus 3:5, Titus 3:10, 2 Johannes 1:10

Aantekeningen

En ik bid u, broeders, neemt acht op degenen, die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer, die gij [van ons] geleerd hebt; en wijkt af van dezelve.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παρακαλω
ik bid

-
δε
En
υμας
-
αδελφοι
broeders
σκοπειν
neemt acht

-
τους
-
τας
-
διχοστασιας
op degenen, die tweedracht
και
en
τα
-
σκανδαλα
ergernissen
παρα
tegen
την
-
διδαχην
de leer
ην
die
υμεις
gij
εμαθετε
geleerd hebt

-
ποιουντας
aanrichten

-
και
en
εκκλινατε
wijkt af

-
απ
van
αυτων
dezelve

En ik bid u, broeders, neemt acht op degenen, die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer, die gij [van ons] geleerd hebt; en wijkt af van dezelve.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!