Romeinen 1:2

SV(Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften)
Steph ο προεπηγγειλατο δια των προφητων αυτου εν γραφαις αγιαις
Trans.o proepēngeilato dia tōn prophētōn autou en graphais agiais

Algemeen

Zie ook: Profeet
Genesis 3:15, Genesis 22:18, Genesis 26:4, Genesis 49:10, Deuteronomium 18:15, 2 Samuel 7:12, Psalm 132:11, Jesaja 4:2, Jesaja 7:14, Jesaja 9:5, Jesaja 40:10, Jeremia 23:5, Jeremia 33:14, Ezechiel 34:23, Ezechiel 37:24, Daniel 9:24, Micha 7:20

Aantekeningen

(Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften)


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
(Hetwelk
προεπηγγειλατο
Hij te voren beloofd had

-
δια
door
των
-
προφητων
profeten
αυτου
Zijn
εν
in
γραφαις
Schriften
αγιαις
de heilige

(Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften)

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!