Romeinen 4:24

SVMaar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, [namelijk] dengenen, die geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de doden opgewekt heeft;
Steph αλλα και δι ημας οις μελλει λογιζεσθαι τοις πιστευουσιν επι τον εγειραντα ιησουν τον κυριον ημων εκ νεκρων
Trans.alla kai di ēmas ois mellei logizesthai tois pisteuousin epi ton egeiranta iēsoun ton kyrion ēmōn ek nekrōn

Algemeen

Zie ook: Opstanding (uit de dood)

Aantekeningen

Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, [namelijk] dengenen, die geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de doden opgewekt heeft;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλα
Maar
και
ook
δι
om
ημας
onzentwil
οις
welken
μελλει
worden

-
λογιζεσθαι
het zal toegerekend

-
τοις
-
πιστευουσιν
dengenen, die geloven

-
επι
in
τον
-
εγειραντα
opgewekt heeft

-
ιησουν
Hem, Die Jezus
τον
-
κυριον
Heere
ημων
onzen
εκ
uit
νεκρων
de doden

Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, [namelijk] dengenen, die geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de doden opgewekt heeft;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!