Romeinen 5:16

SVEn niet, gelijk [de schuld was] door den een, die gezondigd heeft, [alzo is] de gift; want de schuld is wel uit een [misdaad] tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking.
Steph και ουχ ως δι ενος αμαρτησαντος το δωρημα το μεν γαρ κριμα εξ ενος εις κατακριμα το δε χαρισμα εκ πολλων παραπτωματων εις δικαιωμα
Trans.kai ouch ōs di enos amartēsantos to dōrēma to men gar krima ex enos eis katakrima to de charisma ek pollōn paraptōmatōn eis dikaiōma

Algemeen

Zie ook: Erfzonde, Zonde

Aantekeningen

En niet, gelijk [de schuld was] door den een, die gezondigd heeft, [alzo is] de gift; want de schuld is wel uit een [misdaad] tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ουχ
niet
ως
gelijk
δι
door
ενος
een
αμαρτησαντος
die gezondigd heeft

-
το
-
δωρημα
de gift
το
-
μεν
is wel
γαρ
want
κριμα
de schuld
εξ
uit
ενος
den een
εις
tot
κατακριμα
verdoemenis
το
-
δε
maar
χαρισμα
de genadegift
εκ
is uit
πολλων
vele
παραπτωματων
misdaden
εις
tot
δικαιωμα
rechtvaardigmaking

En niet, gelijk [de schuld was] door den een, die gezondigd heeft, [alzo is] de gift; want de schuld is wel uit een [misdaad] tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!