Romeinen 6:3

SVOf weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?
Steph η αγνοειτε οτι οσοι εβαπτισθημεν εις χριστον ιησουν εις τον θανατον αυτου εβαπτισθημεν
Trans.ē agnoeite oti osoi ebaptisthēmen eis christon iēsoun eis ton thanaton autou ebaptisthēmen

Algemeen

Zie ook: Doop, Jezus Christus
Galaten 3:27

Aantekeningen

Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

η
Of
αγνοειτε
weet gij niet

-
οτι
dat
οσοι
zovelen als
εβαπτισθημεν
gedoopt zijn

-
εις
wij in
χριστον
Christus
ιησουν
Jezus
εις
wij in
τον
-
θανατον
dood
αυτου
Zijn
εβαπτισθημεν
gedoopt zijn

-

Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!