Romeinen 8:11

SVEn indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.
Steph ει δε το πνευμα του εγειραντος ιησουν εκ νεκρων οικει εν υμιν ο εγειρας τον χριστον εκ νεκρων ζωοποιησει και τα θνητα σωματα υμων δια το ενοικουν αυτου πνευμα εν υμιν
Trans.ei de to pneuma tou egeirantos iēsoun ek nekrōn oikei en ymin o egeiras ton christon ek nekrōn zōopoiēsei kai ta thnēta sōmata ymōn dia to enoikoun autou pneuma en ymin

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
Romeinen 6:4, Romeinen 6:5, 1 Corinthiers 6:14, 2 Corinthiers 4:14, Efeziers 2:5, Colossenzen 2:13

Aantekeningen

En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ει
indien
δε
En
το
-
πνευμα
de Geest
του
-
εγειραντος
opgewekt heeft

-
ιησουν
Desgenen, Die Jezus
εκ
uit
νεκρων
de doden
οικει
woont

-
εν
in
υμιν
-
ο
-
εγειρας
opgewekt heeft

-
τον
-
χριστον
Die Christus
εκ
uit
νεκρων
de doden
ζωοποιησει
zo zal Hij

-
και
ook
τα
-
θνητα
sterfelijke
σωματα
lichamen
υμων
uw
δια
door
το
-
ενοικουν
woont

-
αυτου
Zijn
πνευμα
Geest
εν
Die in
υμιν
-

En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!