Romeinen 8:9

SVDoch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.
Steph υμεις δε ουκ εστε εν σαρκι αλλ εν πνευματι ειπερ πνευμα θεου οικει εν υμιν ει δε τις πνευμα χριστου ουκ εχει ουτος ουκ εστιν αυτου
Trans.ymeis de ouk este en sarki all en pneumati eiper pneuma theou oikei en ymin ei de tis pneuma christou ouk echei outos ouk estin autou

Algemeen

Zie ook: Heilige Geest, Jezus Christus
1 Corinthiers 3:16

Aantekeningen

Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

υμεις
gijlieden
δε
Doch
ουκ
niet
εστε
zijt

-
εν
in
σαρκι
het vlees
αλλ
maar
εν
in
πνευματι
de Geest
ειπερ
zo anders
πνευμα
den Geest
θεου
Gods
οικει
woont

-
εν
in
υμιν
-
ει
-
δε
Maar
τις
-
πνευμα
den Geest
χριστου
van Christus
ουκ
niet
εχει
heeft

-
ουτος
die
ουκ
niet
εστιν
komt

-
αυτου
Hem

Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!