Romeinen 9:25

SVGelijk Hij ook in Hosea zegt: Ik zal hetgeen Mijn volk niet was, Mijn volk noemen, en die niet bemind was, [Mijn] beminde.
Steph ως και εν τω ωσηε λεγει καλεσω τον ου λαον μου λαον μου και την ουκ ηγαπημενην ηγαπημενην
Trans.ōs kai en tō ōsēe legei kalesō ton ou laon mou laon mou kai tēn ouk ēgapēmenēn ēgapēmenēn

Algemeen

Zie ook: Hosea 2:22

Aantekeningen

Gelijk Hij ook in Hosea zegt: Ik zal hetgeen Mijn volk niet was, Mijn volk noemen, en die niet bemind was, [Mijn] beminde.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ως
Gelijk
και
Hij ook
εν
in
τω
-
ωσηε
Hoséa
λεγει
zegt

-
καλεσω
noemen

-
τον
-
ου
die niet
λαον
volk
μου
Ik zal hetgeen Mijn
λαον
volk
μου
was, Mijn
και
en
την
-
ουκ
niet
ηγαπημενην
bemind was

-
ηγαπημενην
beminde

-

Gelijk Hij ook in Hosea zegt: Ik zal hetgeen Mijn volk niet was, Mijn volk noemen, en die niet bemind was, [Mijn] beminde.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!