Romeinen 9:29

SVEn gelijk Jesaja te voren gezegd heeft: Indien de Heere Sebaoth ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden, en Gomorra gelijk gemaakt geweest.
Steph και καθως προειρηκεν ησαιας ει μη κυριος σαβαωθ εγκατελιπεν ημιν σπερμα ως σοδομα αν εγενηθημεν και ως γομορρα αν ωμοιωθημεν
Trans.kai kathōs proeirēken ēsaias ei mē kyrios sabaōth enkatelipen ēmin sperma ōs sodoma an egenēthēmen kai ōs gomorra an ōmoiōthēmen

Algemeen

Zie ook: Gomorrah, Jesaja (profeet), JHWH Zebaot, Sodom
Genesis 19:24, Jesaja 1:9, Jesaja 13:19, Jeremia 50:40, Ezechiel 16:46

Aantekeningen

En gelijk Jesaja te voren gezegd heeft: Indien de Heere Sebaoth ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden, en Gomorra gelijk gemaakt geweest.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
καθως
gelijk
προειρηκεν
te voren gezegd heeft

-
ησαιας
Jesája
ει
Indien
μη
geen
κυριος
de Heere
σαβαωθ
Sebaôth
εγκατελιπεν
had overgelaten

-
ημιν
ons
σπερμα
zaad
ως
waren wij als
σοδομα
Sódom
αν
zo
εγενηθημεν
geworden

-
και
en
ως
Gomórra
γομορρα
-
αν
gelijk gemaakt geweest
ωμοιωθημεν
-

-

En gelijk Jesaja te voren gezegd heeft: Indien de Heere Sebaoth ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden, en Gomorra gelijk gemaakt geweest.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!