Colossenzen 1:15

SVDewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen.
Steph ος εστιν εικων του θεου του αορατου πρωτοτοκος πασης κτισεως
Trans.os estin eikōn tou theou tou aoratou prōtotokos pasēs ktiseōs

Algemeen

Zie ook: Eerstgeborene
2 Corinthiers 4:4, Filippenzen 2:6, Hebreeen 1:3, Openbaring 3:14

Aantekeningen

Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ος
Dewelke
εστιν
is

-
εικων
het Beeld
του
-
θεου
Gods
του
-
αορατου
des onzienlijken
πρωτοτοκος
de Eerstgeborene
πασης
aller
κτισεως
kreaturen

Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!