Colossenzen 1:6

SVHetwelk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van dien dag af dat gij gehoord hebt, en de genade Gods in waarheid bekend hebt.
Steph του παροντος εις υμας καθως και εν παντι τω κοσμω και εστιν καρποφορουμενον καθως και εν υμιν αφ ης ημερας ηκουσατε και επεγνωτε την χαριν του θεου εν αληθεια
Trans.tou parontos eis ymas kathōs kai en panti tō kosmō kai estin karpophoroumenon kathōs kai en ymin aph ēs ēmeras ēkousate kai epegnōte tēn charin tou theou en alētheia

Algemeen

Zie ook: Markus 4:8, Johannes 15:16

Aantekeningen

Hetwelk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van dien dag af dat gij gehoord hebt, en de genade Gods in waarheid bekend hebt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

του
Hetwelk
παροντος
gekomen is

-
εις
tot
υμας
-
καθως
gelijk
και
ook
εν
in
παντι
de gehele
τω
-
κοσμω
wereld
και
en
εστιν
het brengt vruchten voort

-
καρποφορουμενον
-

-
[και
ook
αυξανομενον]
-

-
καθως
gelijk
και
en
εν
onder
υμιν
-
αφ
van
ης
dien
ημερας
dag
ηκουσατε
af dat gij gehoord hebt

-
και
-
επεγνωτε
bekend hebt

-
την
-
χαριν
de genade
του
-
θεου
Gods
εν
in
αληθεια
waarheid

Hetwelk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van dien dag af dat gij gehoord hebt, en de genade Gods in waarheid bekend hebt.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!