Colossenzen 4:15

SVGroet de broeders, die in Laodicea zijn, en Nymfas, en de Gemeente, die in zijn huis is.
Steph ασπασασθε τους εν λαοδικεια αδελφους και νυμφαν και την κατ οικον αυτου εκκλησιαν
Trans.aspasasthe tous en laodikeia adelphous kai nymphan kai tēn kat oikon autou ekklēsian

Algemeen

Zie ook: Laodicea, Nymfas

Aantekeningen

Groet de broeders, die in Laodicea zijn, en Nymfas, en de Gemeente, die in zijn huis is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ασπασασθε
Groet

-
τους
-
εν
die in
λαοδικεια
Laodicéa
αδελφους
de broeders
και
zijn, en
νυμφαν
Nymfas
και
en
την
-
κατ
die in
οικον
huis
αυτου
zijn
εκκλησιαν
de Gemeente

Groet de broeders, die in Laodicea zijn, en Nymfas, en de Gemeente, die in zijn huis is.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!