G90 ἀδιαφθορία
onbedorvenheid, onvervalstheid, zuiverheid

Bijbelteksten

Titus 2:7Betoon uzelven in alles een voorbeeld van goede werken, [betoon] in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid;

Mede mogelijk dankzij

Hadderech