G510 ἀνωτερικός
hoger, landinwaarts

Bijbelteksten

Handelingen 19:1En het geschiedde, terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus, de bovenste delen [des lands] doorreisd hebbende, te Efeze kwam; en enige discipelen [aldaar] vindende,

Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken