G1214 Δημᾶς
Demas

Bijbelteksten

Colossenzen 4:14U groet Lukas, de medicijnmeester, de geliefde, en Demas.
2 Timotheus 4:10Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld liefgekregen, en is naar Thessalonica gereisd; Krescens naar Galatie, Titus naar Dalmatie.
Filemon 1:24Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, mijn medearbeiders.

Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken