G3187 μείζων
groter, ouder, sterker

Bijbelteksten

1 Corinthiers 13:13En nu blijft geloof, hoop [en] liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.
1 Corinthiers 14:5En ik wil [wel], dat gij allen in [vreemde] talen spreekt, maar meer, dat gij profeteert; want die profeteert, is meerder dan die [vreemde] talen spreekt, tenzij dan, dat hij het uitlegge, opdat de Gemeente stichting moge ontvangen.
1 Johannes 3:20Want indien ons hart [ons] veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en Hij kent alle dingen.
1 Johannes 4:4Kinderkens, gij zijt uit God, en hebt hen overwonnen; want Hij is meerder, Die in u is, dan die in de wereld is.
1 Johannes 5:9Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder; want dit is de getuigenis van God, welke Hij van Zijn Zoon getuigd heeft.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel