G4964 συσχηματίζω
gelijkvormig, vormen (zich)

Bijbelteksten

Romeinen 12:2En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.
1 Petrus 1:14Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren;

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel