H351 אֵיכֹה
waar

Bijbelteksten

2 Koningen 6:13En hij zeide: Gaat heen, en ziet, waar hij is, dat ik zende en hem halen late. En hem werd te kennen gegeven, zeggende: Zie, hij is te Dothan.

Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken