H3815 לָאֵל
Lael

Bijbelteksten

Numeri 3:24De overste nu van het vaderlijke huis der Gersonieten zal zijn Eljasaf, de zoon van Lael.

Mede mogelijk dankzij

Hadderech