H3917 לִילִית
Lilith, nachtgedierte, nachtgodin

Bijbelteksten

Jesaja 34:14En de wilde dieren der woestijnen zullen de wilde dieren der eilanden [daar] ontmoeten, en de duivel zal zijn metgezel toeroepen; ook zal het nachtgedierte zich aldaar nederzetten, en het zal een rustplaats voor zich vinden.

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin