H5861 עַיִט
ravenous bird, fowl, bird

Bijbelteksten

Genesis 15:11En het wild gevogelte kwam neder op het aas; maar Abram joeg het weg.
Job 28:7De roofvogel heeft het pad niet gekend, en het oog der kraai heeft het niet gezien.
Jesaja 18:6Zij zullen te zamen gelaten worden den roofvogelen der bergen, en den dieren der aarde; en de roofvogelen zullen op hen overzomeren, en alle dieren der aarde zullen daarop overwinteren.
Jesaja 46:11Die een roofvogel roept van het oosten, een man Mijns raads uit verren lande; ja, Ik heb [het] gesproken, Ik zal het ook doen opkomen; Ik heb [het] geformeerd, Ik zal het ook doen.
Jeremia 12:9Mijn erfenis is Mij een gesprenkelde vogel; de vogelen zijn rondom tegen haar; komt aan, verzamelt, al gij gedierte des velds, komt om te eten!
Ezechiel 39:4Op de bergen Israels zult gij vallen, gij en al uw benden, en de volken, die met u zijn; Ik heb u aan de roofvogelen, aan het gevogelte van allen vleugel, en aan het gedierte des velds ter spijze gegeven.

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin