H6531 פֶּרֶךְ
mishandeling, harde behandeling

Bijbelteksten

Exodus 1:13En de Egyptenaars deden de kinderen Israels dienen met hardigheid;
Exodus 1:14Zodat zij hun het leven bitter maakten met harden dienst, in leem en in tichelstenen, en met allen dienst op het veld, met al hun dienst, dien zij hen deden dienen met hardigheid.
Leviticus 25:43Gij zult geen heerschappij over hem hebben met wreedheid; maar gij zult vrezen voor uw God.
Leviticus 25:46En gij zult u tot bezitters over hen stellen voor uw kinderen na u, opdat zij de bezitting erven; gij zult hen in eeuwigheid doen dienen; maar over uw broeders, de kinderen Israels, een iegelijk over zijn broeder, gij zult over hem geen heerschappij hebben met wreedheid.
Leviticus 25:53Als een dagloner zal hij van jaar tot jaar bij hem zijn; men zal over hem geen heerschappij hebben met wreedheid voor uw ogen.
Ezechiel 34:4De zwakke sterkt gij niet, en het kranke heelt gij niet, en het gebrokene verbindt gij niet, en het weggedrevene brengt gij niet weder, en het verlorene zoekt gij niet; maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid.

Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken