H7855 שִׂטְנָה
beschuldiging, aanklacht

Bijbelteksten

Ezra 4:6En onder het koninkrijk van Ahasveros, in het begin zijns koninkrijks, schreven zij een aanklacht tegen de inwoners van Juda en Jeruzalem.

Mede mogelijk dankzij

Hadderech